dinsdag 5 april 2016

Schermutselingen

De toon was gezet
maar de pret nog niet bedorven
Het schaaltje pinda's moest eerst leeg
voordat het ongemak zich licht
verspreidde als een zuchtje wind

Weemoedig vulde moeder het schaaltje
met plakken worst bij en zei:
'Toen tante Pien nog leefde, ja met haar kon je nog lachen.'
Maar haar opmerking deed afbreuk aan het genot
dat ik ervoer bij het gadeslaan van het tafereel
van de mannen in hun herenjassen
en de veel te grote woorden
waarvan oma met haar doofheid
maar niets begreep.