donderdag 4 september 2014

Liever nog een wals

Ach, mal minnenmens, welk een ongelukkig lot is jou toch geenszins bespaard gebleven: deze tango in je eentje te moeten dansen. Met je onophoudelijke geflirt, je kruiperige gedraai en je vechten tegen de bierkaai valt deze dans niet te ontspringen. De maan is altijd vol, ja de maan ís altijd vol, maar door je eigen sluier van onwetendheid wordt het zicht je volledig ontnomen. Je blijft maar volharden in het pogen vlinders te vangen in de nacht. De nacht met al zijn beklemmingen die nog steeds jouw voorkeur heeft boven de dag. Maar gooi dat boetekleed toch eens van je af. En als je dansen moet, dans dan solo, maar geen tango. Toch geen tango!

Ach, mal minnenmens, hoe kun je vrij zijn als je je overgeeft aan dromen en blijft hopen op het bereiken van het beloofde land. Achter bergen kun jij je verschuilen, en het zal daar vast heel aangenaam zijn, maar eens moet je verder omdat je altijd weer verder moet. Het vermaarde weten houdt je in de ban, maar het echte weten laat zich niet kennen en houdt zich verborgen, stil en sterk daar waar je nooit zoeken zal.
Dus geef het op en laat het gaan. Berust in je dans, en laat je eigen hartslag het ritme bepalen. Misschien dan toch een wals, misschien liever dan nog een wals.