zondag 30 maart 2014

Een haiku uit bundel twee

Het is wel goed zo-
het leven stuurt me ken'lijk
een and're kant uit